Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

13 448 14 80   |     |   znajdź nas na

Logo STO Jasło

Historia szkoły

Jesteśmy jedynym na Podkarpaciu Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Polska ma wielowiekowe tradycje oświatowe. Nasze społeczeństwo zawsze rozumiało znaczenie właściwego wychowania młodzieży dla rozwoju kraju i zachowania tożsamości narodowej. Dowody tego dawano w dniach Komisji Edukacji Narodowej, w walce o polską szkołę pod zaborami, w tworzeniu nowoczesnego systemu oświatowego w II Rzeczypospolitej, w tajnym nauczaniu w okresie II wojny światowej, w upowszechnianiu nauczania w Polsce powojennej i w próbach zreformowania systemu oświaty, podjętych przez "Solidarność" nauczycielską w latach 80-81.

Toteż bardzo zły stan jednolitego systemu zarządzanego przez administrację państwową, brak perspektyw na rychłą poprawę szkolnictwa oraz naturalna troska rodziców o jak najlepsze wychowanie własnych dzieci stały się w 1987 roku inspiracją do założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Zbiurokratyzowany, monopolistyczny system oświatowy nie może działać sprawnie. Przez wiele lat nie był on w stanie powstrzymać pogarszania się stanu polskich szkół i obniżania się efektów nauczania i wychowania. Wielokrotnie formułowano projekty istotnego zreformowania i usprawnienia tego systemu, ale ich realizacja była niepełna i nieskuteczna. Wciąż rośnie ilość szkół uczących nasze dzieci źle, w niewłaściwych warunkach, utrudniających im prawidłowy rozwój.

Dołożymy starań, aby jak największej liczbie dzieci i młodzieży stworzyć lepsze warunki do wszechstronnej, rzetelnej edukacji. Powołana z tą myślą fundacja, nasza działalność gospodarcza oraz system stypendialny ułatwią zakładanie nowych placówek i otworzą jak najszerszy do nich dostęp.

Uważamy, że nasze Towarzystwo jest istotnym składnikiem powszechnych starań na rzecz pomocy szkole. Jest w nim miejsce na wszystkich ludzi czynu i dobrej woli - ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię sprawie wychowania dzieci i młodzieży. Chcemy pomóc naprawić polski system oświatowy, chcemy dać dzieciom i rodzicom możliwość wyboru szkoły zgodnie z ich wolą.

Będziemy nieustępliwie walczyć o możliwość korzystania w praktyce z należnych nam praw obywatelskich - w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, ich prawidłowego rozwoju i wykształcenia, ich prawa do radości i uśmiechu.

Z DEKLARACJI PROGRAMOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

 

 

Pomysł utworzenia w Jaśle nowoczesnej, ukierunkowanej na ucznia szkoły dojrzewał od roku 1990, od kiedy istniała możliwość tworzenia szkół prywatnych i społecznych. W 1996 r. powstało Koło Terenowe nr 213 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle. Właśnie to Towarzystwo - działające w Polsce od 1989 r. - jest organem prowadzącym dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

 

Kontakt

13 448 14 80

ul. Wincentego Pola 41, 38-200 Jasło

Linki