Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

13 448 14 80   |     |   znajdź nas na

Logo STO Jasło

Historia szkoły

Jesteśmy jedynym na Podkarpaciu Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia.

Polska ma wielowiekowe tradycje oświatowe. Nasze społeczeństwo zawsze rozumiało znaczenie właściwego wychowania młodzieży dla rozwoju kraju i zachowania tożsamości narodowej. Dowody tego dawano w dniach Komisji Edukacji Narodowej, w walce o polską szkołę pod zaborami, w tworzeniu nowoczesnego systemu oświatowego w II Rzeczypospolitej, w tajnym nauczaniu w okresie II wojny światowej, w upowszechnianiu nauczania w Polsce powojennej i w próbach zreformowania systemu oświaty, podjętych przez "Solidarność" nauczycielską w latach 80-81.

Toteż bardzo zły stan jednolitego systemu zarządzanego przez administrację państwową, brak perspektyw na rychłą poprawę szkolnictwa oraz naturalna troska rodziców o jak najlepsze wychowanie własnych dzieci stały się w 1987 roku inspiracją do założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Zbiurokratyzowany, monopolistyczny system oświatowy nie może działać sprawnie. Przez wiele lat nie był on w stanie powstrzymać pogarszania się stanu polskich szkół i obniżania się efektów nauczania i wychowania. Wielokrotnie formułowano projekty istotnego zreformowania i usprawnienia tego systemu, ale ich realizacja była niepełna i nieskuteczna. Wciąż rośnie ilość szkół uczących nasze dzieci źle, w niewłaściwych warunkach, utrudniających im prawidłowy rozwój.

Dołożymy starań, aby jak największej liczbie dzieci i młodzieży stworzyć lepsze warunki do wszechstronnej, rzetelnej edukacji. Powołana z tą myślą fundacja, nasza działalność gospodarcza oraz system stypendialny ułatwią zakładanie nowych placówek i otworzą jak najszerszy do nich dostęp.

Uważamy, że nasze Towarzystwo jest istotnym składnikiem powszechnych starań na rzecz pomocy szkole. Jest w nim miejsce na wszystkich ludzi czynu i dobrej woli - ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię sprawie wychowania dzieci i młodzieży. Chcemy pomóc naprawić polski system oświatowy, chcemy dać dzieciom i rodzicom możliwość wyboru szkoły zgodnie z ich wolą.

Będziemy nieustępliwie walczyć o możliwość korzystania w praktyce z należnych nam praw obywatelskich - w obronie naszych dzieci, ich zdrowia, ich prawidłowego rozwoju i wykształcenia, ich prawa do radości i uśmiechu.

Z DEKLARACJI PROGRAMOWEJ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

 

 

Pomysł utworzenia w Jaśle nowoczesnej, ukierunkowanej na ucznia szkoły dojrzewał od roku 1990, od kiedy istniała możliwość tworzenia szkół prywatnych i społecznych. W 1996 r. powstało Koło Terenowe nr 213 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle. Właśnie to Towarzystwo - działające w Polsce od 1989 r. - jest organem prowadzącym dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

 

Kalendarium

 

 • 29 lipca 1996 r. spotkanie mgr Romana Kędziora i mgr Jana Sojki z dyrektorem Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego panem mgr Edwardem Wieczorkiem.
 • 26 listopada 1996 r. spotkanie członków Koła STO z władzami miasta.
 • 12 grudnia 1996 r. spotkanie Zarządu Koła STO w Jaśle z dyr. Wacławem Rydarowskim w sprawie wynajmu lokalu dla szkoły.
 • 14 stycznia 1997 r. spotkanie z dyrektorką SLO STO w Krakowie i wiceprezes ZG STO, panią Anną Okońską-Walkowicz. Zwiedzanie szkoły, poznanie działalności szkoły.
 • 29 stycznia 1997 r. przyjęcie statutu SLO STO w Jaśle przez Zarząd Koła nr 213 STO w Jaśle.
 • 11 marca 1997 r. nadanie uprawnień szkoły publicznej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle.
 • 1 - 6 marca 2002 r. badanie jakości pracy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
 • październik 2002 r. uroczyste obchody 5-lecia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle.
 • listopad 2003 r. uroczyste obchody 15-lecia STO na Zamku Królewskim w Warszawie.
 • 5 marca 2007 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SKT nr 213 STO w Jaśle. Wybór prezesa, zarządu koła oraz komisji rewizyjnej. Prezesem na kolejną, czwartą kadencję został wybrany Lucjan Tomalski.
 • 14 kwietnia 2007 r. uroczyste obchody 10-lecia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle.
 • 10 - 18 grudnia 2008 r. wizytacja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO prowadzona przez panią wizytator Lucynę Opoń z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Kontakt

13 448 14 80

ul. Wincentego Pola 41, 38-200 Jasło

Linki